ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Ισχύουσα Νομοθεσία
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας papadeas-sa.gr διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί συμφωνία μεταξύ της εταιρείας ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε. και των χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών της.

Όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Η εταιρεία ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε. διατηρεί αρχεία μόνο με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων από τον δικτυακό τόπο υπηρεσιών - πληροφοριών. Η εταιρεία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των παραπάνω στοιχείων για τους ίδιους λόγους.

Η εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Εμπορικά ΣήματαTα λογοτυπα και άλλα σήματα που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο papadeas-sa.gr αποτελούν σήματα κατατεθέντα της εταιρείας ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε.. Γραφικά που χρησιμοποιούνται όπως εικονίδια είναι επίσης κατοχυρωμένα. Τα εμπορικά σήματα απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για την προβολή οποιουδήποτε προϊόντος που δεν ανήκει στην εταιρεία ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε. ή που με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί σύγχυση στους καταναλωτές, ή υποτιμά και υπονομεύει την εταιρεία.

Προσωπική ΧρήσηΗ παρούσα τοποθεσία διατίθεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και για προσωπική χρήση. Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε αναπαραγωγή, επανεκπομπή, δημοσίευση, μετάδοση, τροποποίηση, απεικόνιση ή οποιαδήποτε εκμετάλλευση του περιεχομένου ή τμήματος αυτής της τοποθεσίας με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε..

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο papadeas-sa.gr επιτρέπεται να αναδημοσιευθούν εν όλω ή εν μέρει μόνο για μη εμπορική χρήση και με ταυτόχρονη αναφορά του δικτυακού τόπου papadeas-sa.gr ως πηγή της πληροφορίας.

Πνευματικά Δικαιώματα
Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο papadeas-sa.gr, και μόνο σε αυτό, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε.. και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και των λοιπών αποκλειστικών δικαιωμάτων νομιμοποιεί την εταιρία να κινηθεί ποινικά κατά του παραβάτη.